РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В СИТУАЦИЯ НА КОВИД - 19

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ! 

Във връзка с Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца на Министерството на здравеопазването от 01.07.2020 г., във връзка с Указания на МЗ от 28.08.2020 г. 

От 01.09.2020 г. при подновяване посещението в детската градина на децата след дълго отсъствие е необходимо задължително да се спазят разпоредбите от Наредба №3 от 05.02.2007 г., издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.,
като от родителите се изисква :
- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни да представят еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити ;
- Предоставяне на медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина, ако детето е отсъствало повече от 10 дни.

- Медицинските изследвания да бъдат представени лично на медицинския специалист, преди да постъпи в групата.
Разчитаме на Вашата коректност.ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Заплащането на таксите за посещението на децата може да се случва по следните няколко начина:
1. На последната приходна квитанция, в края, е изписан следния текст -
WEB адрес за информация за детето: https://priem.starazagora.bg/parent/
потребителско име: напишете ЕГН на детето
парола за начално включване: цифрите, изписани на квитанцията Ви.
Така платени, таксите се отразяват автоматично в програмата. Не е необходимо да носите при нас бележка.
2. Плащане по банков път
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG62UNCR70008422236384
вид плащане: 448002
3. ePay - също е опция.
 За да отразим плащането в програмата,  изпратете квитанцията или платежното сканирана или чрез скрийншот на имейл: cdg7sz@abv.bg
За точната сума се обръщайте към  - Пепа Масурева - ЗАС - 0883 227 002
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg