ИСТОРИЯ

 И С Т О Р И Я

        На 21.12.1981 г. дванадесет учителки заедно с директорката Пенка Низамова влизат за първи път в ДГ №7 “Светулка”-гр. Стара Загора. През м. I и началото на м. II е назначен и помощния персонал. На 12 II 1982 г. са приети първите 35 деца. През учебната 1982/83 г. детската градина работи с 6 групи, всяка от които с по 30 деца. Още същата година е посетена от множество известни учени /проф. д-р Генчо Пирьов, проф. д-р Елка Петрова и др./ и делегации – наши и от чужбина /Япония, СССР, Полша и др./. От създаването си става и учебна база на тогавашния Институт за повишаване квалификацията на учителите, днес ДИПКУ-Стара Загора. През 1984 и 1985 г. в чест на 24 Май ДГ №7 е удостоена със званието “Колектив първенец в съревнованието за годината”. През м. IX 1985 г. е завършен строежът на новия корпус на детското заведение и капацитетът се увеличава с още 4 групи. На 15 I 1985 г. и 1 III 1986 г. са открити последователно две групи в яслата на ОДЗ и на 19 II 1986 г. става официалното откриване на ОДЗ №7. Градината продължава да се посещава от наши и международни делегации /педагози и възпитатели/ като образец на възпитателно-образователна работа и естетическо оформление на интериора и екстериора. От 1 VI 1989 г. 2-те яслени групи се трансформират в градински. На 1 X 1990 г. са открити още 2 групи в детското заведение. Така става с най-голям капацитет в града – 12 групи. Педагогическият колектив продължава да работи с вдъхновение и нестихващ ентусиазъм. Доказателство са неповторимите празници, изнесени от деца и учители по случай 15 IX, Коледа, Баба Марта, Денят на мама, Първа пролет, Великден, Денят на детето и изпращането на подготвителните групи. В сърцето на старозагорската общественост и гостите от чужбина ще останат оригиналните по замисъл и изпълнение спектакли: “Пепеляшка”, “Котаракът в чизми”, “Медената питка”, “Скъсаните пантофки”, “Палечка”, “Вълкът и седемте козлета”, “Операция Петле”, “Принцеса Гренадин” и стотици други. По случай двадесет годишнината на ДГ “Светулка” за високи постижения в развитието на образователното дело в община Стара Загора, на 24 Май 2002 г. колективът е удостоен с наградата “Анастасия Тошева”.     От началото на учебната 2002/2003 г. 94 деца от II, III и IV група започват активно участие в Европейски образователен проект по програма “Сократ – Коменски1” на тема “Мелниците – едно културно богатство за преоткриване”. Градината е единствена в града и една от първите в България, която печели конкурс пред Европейската образователна комисия в Брюксел и започва обмяна на опит с учители от Франция, Испания и Румъния. Проектът завършва успешно през м. Май 2004 г., след което детското заведение кандидатства по втори проект с продължителност 3 години, който е одобрен отново с много добра оценка. Темата е “Интеграция?...Да, благодаря!”и по нея работят учители от Франция, Италия и нашата градина. По време на участието си деца, учители и родители се запознават с развитието и историята на различните региони от държавите на градините-участници в проектите, начина на живот и традициите, изкуството в рисунки, песни, танци, приказки и легенди. Научават се на уважение, опазване на следите от миналото и тяхното настояще. Изработват съвместно с партньорите книжки с приказки и макет с най-известните забележителности от различните държави и региони. Записват аудиокасета с детски песнички, посветени на темите по проекта.

            През 2007 г. по случай Деня на славянската писменост Дочка Тодорова – учител в гр. “Патиланци” е удостоена с престижната награда на община Стара Загора”Анастасия Тошева”. През 2008 г. Теодора Костова – учител в гр. “Мечо Пух” получава същата награда. През 2010 г. общински съвет – Стара Загора и община Стара Загора удостояват директора на ДГ №7  Грозданка Ранчева с наградата „Анастасия Тошева” за високи постижения в развитието на образователното дело в Община Стара Загора.

            Днес детската градина е най – голямата детска градина в Община Стара Загора - с 12 групи с 361 деца и 50 души персонал. След откриването на Педагогическия факултет към Тракийския университет, градината години наред е била базов център. Във всички групи има аудиовизуална техника и компютри, прилагат се съвременни интерактивни методи в работата с децата, провеждат се и допълнителни занимания. Всички учители са високо квалифицирани и продължават да работят за издигане на още по-високо ниво престижа на детската градина. 

               След неочакваната кончина на  Грозданка Ранчева през ноември 2015 г. и след спечелен конкурс - директорската длъжност на ДГ №7 "Светулка"  поема дългогодишния педагогически специалист  - Деляна Караиванова.

                      Доказала се в годините като истински професионалист в учителската професия, Деляна Караиванова поема с хъс, енергия и себеотдаване новия пост. С тъга ежегодно се разделя с пенсиониращи се колеги,  но пък с огромна усмивка и надежда сформира, обучава, подкрепя и сплотява нов млад, талантлив, енергичен, харизматичен и иновативен екип.

                       Човек с визия за бъдещето на институцията, с харизма и излъчване, с обич в сърцето, която докосва деца и възрастни. Модерното мислене, енергичния заряд, творческото вдъхновение, волята за осъществяване на идеите, всеотдайност, широката и лъчезарна усмивка са „запазена марка“ на един безспорен професионалист, работещ за просперитета на институцията и екипа, които води. Защото може и защото е боец.

                          По нейна идея бе изградена Еко занималня на двора, атрактивна Площадка по БДП,  модерна Конферентна зала, в която се провеждат обучения, тренинги, квалификации, първата Стрийт-фитнес площадка за деца в предучилищна институция на територията на Община Стара Загора, която съдейства за повишаване на спортните активности.

                       Педагогическият екип, отговаряйки на съвременната образователната политика, както и на високите изисквания на родителското съсловие, създаде за учебната 2020-2024 година своя Програмна система, включваща оригиналност и  креативност на темите и дейности основани на играта, и е част от образователната Стратегия на институцията 2020-2024 г.

                       Приобщаването на децата към празнично-обредните български ритуали е характерно в празничния календар, а грандиозните и мащабни спектакли, изцяло по идея и реализация на директора и Театрален екип           /сценарий, декори, мизансцен, хореография/ продължават да са „запазена марка“ в 40 годишната история на ДГ №7 „Светулка“.

        През последните години Детска градина №7 „Светулка“ работи и спечели съвместни проекти с УНИЦЕФ, МОН, РУО, МЗ, Община Стара Загора, неправителствени организации, родители и др.:

-        Проект ИКТ – на стойност 11 000 лв.;

-        Проект АПСПО – Дейности 2  и 4 като до  настоящия момент са усвоени – 13 000 лв.;

-       Изградена ЕКО – занималня по проект на ПУДОС „Обичам природата – и аз участвам“ на стойност 5000 лв.;

-        Проект „Успяваме заедно“ – модул „Хубаво е в детската градина“ – на стойност 2000 лв.;

-        Проект „Физическо възпитание и спорт в детските градини“ на Министерството на спорта;

-       Схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на Държавен Фонд Земеделие и участие в националните инициативи „Революция в храненето“, благодарение на които децата се хранят балансирано и здравословно;

-       Проект „Студентски практики” и обучени над 50 студенти;

-      Проект "Европейска гаранция на детето" - съвместни дейности и обучения с УНИЦЕФ - на стойност 46 000 лв.

-    Проекти със СНЦ Инер Уил клуб Стара Загора – Берое /“Нашето утре“, „Да спортуваме със спортните легенди на България“/.

-       Първият инициатор на редица Флашмоб-ове – десетки атрактивни и запомнящи се инициативи посветени на значими национални и европейски събития /“Знамето ни е трицветно“, „Аз съм българче“, „Кукерски наричания“, „Всеки има нужда от прегръдка“, „Синята планета“, „Тате, прочети ми“, „Мартенски поздрав“, „Да се раздвижим“, „Да прегърнем нашата Светулчица“, „Пази ме, карай внимателно“, Флашмоб  ESSDdance, JacksMOVE   , Флашмоб - "Пази се, пресичай внимателно" "Международен ден на прегръдката" и др.

         Светулинчетата от ДГ №7 "Светулка" започнаха активно да се занимават с изобразително изкуство и в периода 2019-2021 г. спечелиха десетки награди от редица конкурси на национален, регионален и общински етап. 

           Директорът на ДГ №7 „Светулка“ - Деляна Караиванова е удостоен с наградата „Митрополит Методий Кусев“ за най-добър директор в детска градина за 2020 г. от РУО – Стара Загора.


ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
Директорът на ДГ №7 „Светулка“ е удостоен с наградата „Митрополит Методий Кусев“ за най-добър директор в детска градина за 2020 г. от РУО – Стара Загора. 
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.