ИСТОРИЯ

 И С Т О Р И Я

        На 21.12.1981 г. дванадесет учителки заедно с директорката Пенка Низамова влизат за първи път в ДГ №7 “Светулка”-гр. Стара Загора. През м. I и началото на м. II е назначен и помощния персонал. На 12 II 1982 г. са приети първите 35 деца. През учебната 1982/83 г. детската градина работи с 6 групи, всяка от които с по 30 деца. Още същата година е посетена от множество известни учени /проф. д-р Генчо Пирьов, проф. д-р Елка Петрова и др./ и делегации – наши и от чужбина /Япония, СССР, Полша и др./. От създаването си става и учебна база на тогавашния Институт за повишаване квалификацията на учителите, днес ДИПКУ-Стара Загора. През 1984 и 1985 г. в чест на 24 Май ДГ №7 е удостоена със званието “Колектив първенец в съревнованието за годината”. През м. IX 1985 г. е завършен строежът на новия корпус на детското заведение и капацитетът се увеличава с още 4 групи. На 15 I 1985 г. и 1 III 1986 г. са открити последователно две групи в яслата на ОДЗ и на 19 II 1986 г. става официалното откриване на ОДЗ №7. Градината продължава да се посещава от наши и международни делегации /педагози и възпитатели/ като образец на възпитателно-образователна работа и естетическо оформление на интериора и екстериора. От 1 VI 1989 г. 2-те яслени групи се трансформират в градински. На 1 X 1990 г. са открити още 2 групи в детското заведение. Така става с най-голям капацитет в града – 12 групи. Педагогическият колектив продължава да работи с вдъхновение и нестихващ ентусиазъм. Доказателство са неповторимите празници, изнесени от деца и учители по случай 15 IX, Коледа, Баба Марта, Денят на мама, Първа пролет, Великден, Денят на детето и изпращането на подготвителните групи. В сърцето на старозагорската общественост и гостите от чужбина ще останат оригиналните по замисъл и изпълнение спектакли: “Пепеляшка”, “Котаракът в чизми”, “Медената питка”, “Скъсаните пантофки”, “Палечка”, “Вълкът и седемте козлета”, “Операция Петле”, “Принцеса Гренадин” и стотици други. По случай двадесет годишнината на ДГ “Светулка” за високи постижения в развитието на образователното дело в община Стара Загора, на 24 Май 2002 г. колективът е удостоен с наградата “Анастасия Тошева”.     От началото на учебната 2002/2003 г. 94 деца от II, III и IV група започват активно участие в Европейски образователен проект по програма “Сократ – Коменски1” на тема “Мелниците – едно културно богатство за преоткриване”. Градината е единствена в града и една от първите в България, която печели конкурс пред Европейската образователна комисия в Брюксел и започва обмяна на опит с учители от Франция, Испания и Румъния. Проектът завършва успешно през м. Май 2004 г., след което детското заведение кандидатства по втори проект с продължителност 3 години, който е одобрен отново с много добра оценка. Темата е “Интеграция?...Да, благодаря!”и по нея работят учители от Франция, Италия и нашата градина. По време на участието си деца, учители и родители се запознават с развитието и историята на различните региони от държавите на градините-участници в проектите, начина на живот и традициите, изкуството в рисунки, песни, танци, приказки и легенди. Научават се на уважение, опазване на следите от миналото и тяхното настояще. Изработват съвместно с партньорите книжки с приказки и макет с най-известните забележителности от различните държави и региони. Записват аудиокасета с детски песнички, посветени на темите по проекта.

            През 2007 г. по случай Деня на славянската писменост Дочка Тодорова – учител в гр. “Патиланци” е удостоена с престижната награда на община Стара Загора”Анастасия Тошева”. През 2008 г. Теодора Костова – учител в гр. “Мечо Пух” получава същата награда. През 2010 г. общински съвет – Стара Загора и община Стара Загора удостояват директора на ДГ №7  Грозданка Ранчева с наградата „Анастасия Тошева” за високи постижения в развитието на образователното дело в Община Стара Загора.

            Днес детската градина е най – голямата детска градина в Община Стара Загора - с 12 групи с 361 деца и 50 души персонал. След откриването на Педагогическия факултет към Тракийския университет, градината години наред е била базов център. Във всички групи има аудиовизуална техника и компютри, прилагат се съвременни интерактивни методи в работата с децата, провеждат се и допълнителни занимания. Всички учители са високо квалифицирани и продължават да работят за издигане на още по-високо ниво престижа на детската градина. 

               След неочакваната кончина на  Грозданка Ранчева през ноември 2015 г. и след спечелен конкурс - директорската длъжност на ДГ №7 "Светулка"  поема дългогодишния педагогически специалист  - Деляна Караиванова.

ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg