ДРУГИТЕ ЗА НАС

Д-Р ГАЛИНА ХАЙДАР ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА 7 СВЕТУЛКА
ноември 2019 г. 

           С квалификационен курс на тема ,,Методика на обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата“ съм гост на ДГ № 7 ,,Светулка“ – Стара Загора с директор Деляна Караиванова. В рамките на квалификацията и с цел отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от ПТП директор, учители и светулчовците от подготвителните групи извършват нетрадиционна изненадваща инициатива (флашмоб ,,Пази ме! Карай внимателно!“). Подпомогнати са от Деян Маринов – районен инспектор и Дичо Георгиев – младши районен инспектор на старозагорската ,,Пътна полиция“ към МВР. Малчуганите раздават собственоръчно изработени листовки посветени на пътната безопасност на възлово кръстовище в Стара Загора. В листовките 100 детски ръчички са оцветили най- старателно картинка изобразяваща пътя на децата до детската градина, а на гърба ѝ измислили послания, с които всички шофьори е необходимо да се съобразяват, пазейки своя собствен живот и този на останалите граждани.

           От летописите разбирам, че планирането, подготовката и реализацията на флашмоб не се прави за първи път в градината, напротив вече е традиция. Така например като флашмоб, организиран за деня на Християнското семейство, флашмоб ,,Синята планета – нашият дом“, флашмоб ,,Тате, прочети ми“ организиран за Международния ден на книгата и др.

            ДГ 7 ,,Светулка" е с много богата история, за която всеки непознаващ я научава от сайта на градината или от летописните й книги. Има и други детски градини в страната с богата история, но достъпа до архивите им е крайно ограничен и в сайтовете им няма нищо поместено за нея. Детската градина е открита на 21.12.1981 г. като дванадесет учителки заедно с директорката Пенка Низамова влизат за първи път в нея. Днес ДГ №7 “Светулка” е най – голямата детска градина в Община Стара Загора - с 12 групи с 361 деца и 50 души персонал., а г-жа Деляна Караиванова - дългогодишния педагогически специалист, е настоящия директор от 11.11.2015 г. освен че е подкрепена от цялата колегия, печели и конкурса за тази отговорна позиция.

           В ДГ № 7 ,,Светулка“ колегите са осъзнали значимостта на летописите като лична и колективна отговорност за градината, но и за просветното дело като цяло. Наясно са с необходимостта от събирането, опазването, съхраняването на стотици библиографски единици, паметни документи за времето, в което са работили, работят и ще работят в бъдеще. Тук виждам пред себе си повече от десет книги - декорирани албуми, в които са композирани материали от първия ден на откриването на градината до днес. Страхотен краен продукт, така изработен, че да отговаря на изискванията на тематичния и хронологичен принцип с оглед постигане на пълнота, комплексност, приемственост и добиване на ясна представа за развитие дейността на колегията през годините в различни направления. Избран е най-подходящия начин за написване на информацията с използване езика на документите, без лични интерпретации, с точно излагане на фактите, балансирани и документално защитени. Включени са на първо място данни с имена от личния състав не само на директорите и педагозите, но и на непедагогическия персонал също оставил трайни следи в живота на градината (с дата на постъпване на работа). Освен за кадровия състав е отделено място за паспорта на градината (откриване, преобразуване, именуване), материалната база и постепенното й обновяване и осъвременяване, за спонсори и еднократни дарители, за организация на педагогическия процес и на труда, повишаване на квалификацията на кадрите, за съвместната дейност с родители и друга заинтересована общественост в града, страната и от чужбина. Сайта на детската градина също е място освен за поместване на информация за богатата история на градината https\://svetulka7sz.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/, но и за популяризиране и обмен на опит сред педагогическата и др. общественост. И нещо много, много важно: Съдържанието на летописните книги и на сайта на детската градина е написано и изпълнено с изключителен респект и уважение към делото на предшествениците на днешните обитатели!

Силно въздействащ е ХИМН- а на ДГ № 7 ,,Светулка“:

Зад облаци от тъмна красота,

от бури взели сила страховита,

на малка уличка в града,

от слънчеви лъчи – гнездо е свито.

На уличка – между липите,

виждаш ..... дом на мечтите.

Весел, бял и голям,

пълен с детска глъч

и със вълшебен плам.

Дом - на шегите,

дом – мост към звездите,

дом, във който е събрана радостта,

дом – пълен със наивна доброта.

Лъха те безгрижно детство,

вълшебни, пъстроцветни дни,

и пътища, които стигат до сърцето,

приятели и безброй игри.

Какво, че са малки децата?

В сърцата им сили растат,

Тъй както от капки се ражда реката,

И от стъпки – големия път!

           Оказва се, че автор на този текст е самата директорка Деляна Караиванова. Освен поетичния си талант г-жа Караиванова е и талантлив портретист като в своите творби тя умее да проникне в душевния мир на човека, който рисува и така разкрива най-пълно своите дарба. Малко статистика в тази връзка: само един на 10 художници се решавали да станат портретисти. Пред мен са нейни творби с портрети на жени - магнетични, силни и въздействащи, всяка със своята индивидуалност и с определен акцент в изразената емоция.

        Като човек занимаващ се с изкуство, директорката носи нравствената отговорност за това, което създава, и за духовния ефект, който ще оказва то върху колеги и малчугани. Когато човек е в състояние със своето изкуство да влияе на хората трябва да си дава сметка как едно или друго негово произведение се отразява на душевността на другите и да се старае да повишава тяхната духовност с творчеството си. Защото всеки от нас е отговорен за това как използва таланта си и как влия с него на околните. Това е смисълът на „комуто повече е дадено от него повече ще се изиска”. Цялата детска градина организирана от директорката като УДИВИТЕЛЕН СВЯТ, в който всеки обитател да се чувства щастлив, с радост и желание да живее, да работи и да твори в него. Ето това също е изкуство, посветено на хората тук от различните възрастови групи! Неслучайно в градината са гостували представители на Япония, Русия, Молдова, Германия, Мароко, Франция, Великобритания, САЩ, както и редица наши учени и колеги практици. Очарованието от видяното в градината са описали в летописите й на своите езици и в превод.

         Функционалната структура на детската градина е обусловена от все по-разнообразния спектър от функции и дейности извършвани в нея, от педагогическите и медицинските изисквания към тези дейности, както и от вариращия брой участници в различните занимания. В ДГ № 7 ,,Светулка“ ме очароват най-вече специализираните пространства, помещения/зали/зони изградени с цел за съвместно ползване на различни видове дейности от малките обитатели на детската градина (едновременно от всички или по график от отделните групи). Това са обособени в пространството на сградата зали, салони и кабинети или отделни сектори от една обща многофункционална зона, предназначени за колективни дейности – за спорт, музикални занимания, игрова култура и пресъздаване, изобразително изкуство, конструиране, моделиране и работа с различни материали, кабинет за обучение по пътна безопасност и вътрешните дворове. Създаден е авторски модел на взаимовръзка на отделните функционални елементи с намиране на успешни оптимални и къси връзки между тях, с многофункционално и гъвкаво използване на универсалните пространства, с интериор на помещенията в цветове, които носят смислова, емоционална и естетическа информация и с многофункционална, лека и удобна мебелировка, даваща възможност за лесна реорганизация на пространствата и обособяване на различни зони според конкретните нужди и интереси. Освен това, в интериора са вплели своя талант чрез картини не само директорката, а още учителката по музика и други обитатели, родители и гости на детската градина – цяла художествена галерия, като в доминиращата част картините са илюстрации на любими на децата приказки.

          Излизам и в дворовете – зашеметяващо природно пространство (вътрешни, т.н. английски и външен обграждащ сградата). Най-много се спирам на едни от вътрешните дворове – при костунурките. Есен е, захлажда и те ровят и се крият в топлата шума от отронени листа на дърветата, а и в невероятните тунелчета, които са им направили домакините. По дърветата най-различни на вид сглобени от дърво и втора употреба материали и рециклирани такива къщички за птичките, които остават да зимуват тук. Вече заселили се и обитаващи малките си и топли домове, птичките огласят с гласовете си дворовете. Станали неразделна част от голямото семейство на детската градина, те носят радост за малчугани, че са им направили добро и им помагат да оцелеят през студените зимни дни.

          Обхождането на детската градина ми отнема близо половин ден и като бивш директор си мисля колко е голяма по размери тя и какво струва на г-жа Караиванова да носи товара с отговорности по нея. А тя го носи с гордост и с обожание говори за екипа си, който й помага за това!


https://www.facebook.com/galina.haidar/media_set?set=a.10218175454490337&type=3


Другите за нас
Другите за нас
Другите за нас
Другите за нас
Другите за нас
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.