ГРУПИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

В ДГ 7 "Светулка" функционират 12 групи - 3 първи; 3 втори; 3 ПГ на 5 г.; 3 ПГ на 6 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ  И НА ЕКИПИТЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Администрация:

Зам. директор с преподавателска норма – Павлина Момчева;

Гл. счетоводител – Тинка Иванова;

ЗАС – Пепа Масурева, 

Домакин – Живка Стоянова,

Мед. сестра – Кичка Димитрова.


 

СЕКТОР

 

 

ГРУПА

 

УЧИТЕЛИ

 

ПОМОЩНИК-

ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

 

Югозападен

 

 

Първа група  В

                      „ СЛЪНЦЕ“

 

1.ИВАНКА  ГАДЖЕВА – старши учител

2.ВЕСЕЛКА ДОНКОВА - учител

 

 

ДОРА ТАНЕВА

 

Югозападен

 

Втора група

 „ БУРАТИНО“

 

1. ЗОРНИЦА ВЕЛИКОВА - учител

2. НЕЛИ  МАЛАКОВА – старши учител

 

ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА

 

Среден

 

 

Първа група  Б

„ПИСАНА“

 

1. ВАНИНА СТРАТИЕВА – старши учител

2. ВАЛЕНТИНА АНДРЕЙЧЕВА - учител

 

ВЕЛИМИРА ГОЧЕВА

 

Среден

 

 

ПГ на 6 г. А

„МЕЧО ПУХ“

 

1. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА - учител

2. ЙОНКА ЯНКОВА - учител

 

КАЛИНКА ТАШЕВА

 

Среден

 

 

Първа група  А

                  „МИКИ МАУС“

 

1. ЗЛАТИСТА КОЛЕВА – старши учител

2. ЗОРНИЦА ЖЕЛЯЗКОВА - учител

 

БОЯНКА КИРЕВА

 

Среден

 

 

ПГ на 5 г. А

Група „БАМСЕ“

 

1. ТАНЯ ХРИСТОВА – старши учител

2. НЕЛИ МАНЧЕВА - учител

 

РАДКА ДИНЕВА

 

Югоизточен

 

 

ПГ на 5 г.  В

Група „ЗВЕЗДИЧКА“

 

1.КРАСИМИРА АРНАУДОВА – старши учител

2.ВЕСЕЛА ТРИФОНОВА - учител

 

АНТОНИЯ СТАНЧЕВА

 

Югоизточен

 

 

ПГ на 6 г. В

„ЗАЙО БАЙО“

 

1. НИНА БОЖИЛОВА – старши учител

2.МИРОСЛАВА РУСЕВА - учител

 

СЛАВКА СТОЯНОВА

 

Източен

 

 

ПГ на 5 г.  Б

гр. „СМЕХОРАНЧЕТА“

 

 

1. ДАНИЕЛА МИТЕВА - учител

2. БИЛЯНА ГЕНЧЕВА - учител

 

ЗЛАТКА СТОЯНОВА

 

Източен

 

 

Втора  Б група

„ПАТИЛАНЦИ“

 

1. БОНКА ГОСПОДИНОВА – старши учител

2. МОНИКА КАРАБАДЖАКОВА - учител

 

ДИНКА ЖЕЛЯЗКОВА

 

Източен

 

 

Втора В група

гр. „ДЪГА“

 

1. ДАРИНКА ДИМОВА – старши учител

2. ЖАНА МАРИНОВА - учител

 

СТЕФКА ГАГАЧЕВА

 

Източен

 

 

ПГ на 6 г. Б

„РАДОСТ“

 

1. МИЛЕНА ВАСИЛЕВА – старши учител

2. МАРИЯ СЛАВОВА – старши учител

 

ДИМИТРИЯ ГРУДЕВА

 

СМЯНА  „А“ УЧИТЕЛИ:

 1. Веселка Донкова
 2. Зорница Великова
 3. Ванина Стратиева
 4. Силвия Георгиева
 5. Зорница Желязкова
 6. Нели Манчева
 7. Нина Божилова
 8. Красимира Арнаудова
 9. Биляна Генчева
 10. Бонка Господинова
 11. Милена Василева
 12. Жана Маринова

 

СМЯНА „Б“ УЧИТЕЛИ:

 1. Иванка Гаджева
 2. Нели Малакова
 3. Валентина Андрейчева
 4. Йонка Янкова
 5. Златиста Колева
 6. Таня Христова
 7. Мирослава Русева
 8. Весела Трифонова
 9. Даниела Митева
 10. Моника Карабаджакова
 11. Мария Славова
 12. Даринка Димова

 

Старши – учител по музика: Николинка Генова


Кухня:

Христина Златева – Главен готвач,

Татяна Тинчева – помощник готвач,

Радка Атанасова – работник - кухня,

Павлина Панайотова - работник - кухня.


Коридорни Помощник - възпитатели:

Момка Митева – отговорник за Западен, Югозападен и Среден сектори, Конферентна зала;

Пенка Видева – отговорник Източен, Югоизточен, Музикална зала, Методичен кабинет, Физкултурен салон


Хигиенист - двор: Величка Никифорова

Огняр: Господин Желев

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg