ГРУПИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

В ДГ 7 "Светулка" функционират 12 групи - 3 първи; 3 втори; 3 ПГ на 5 г.; 3 ПГ на 6 г.

 

 

СЕКТОР

 

 

ГРУПА

 

УЧИТЕЛИ

 

ПОМОЩНИК-

ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

 

Югозападен

 

 

ЧЕТВЪРТА В група   

                      „ СЛЪНЦЕ“

 

1.ВЕСЕЛКА ДОНКОВА – старши учител

2.ИВАНКА  ГАДЖЕВА – старши учител

 

 

 

АНЕТА ЕВТИМОВА

 

Югозападен

 

ПЪРВА А група

 „ БУРАТИНО“

 

1. ЗОРНИЦА ВЕЛИКОВА – старши учител

2. НЕЛИ  МАЛАКОВА – старши учител

 

МАРИАНА ТОНЕВА

 

Среден

 

 

ЧЕТВЪРТА Б група 

„ПИСАНА“

 

1. ВАНИНА СТРАТИЕВА – старши учител

2. ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА - учител

 

ВЕЛИМИРА ДОЙЧЕВА

 

Среден

 

 

ТРЕТА А група

„МЕЧО ПУХ“

 

1. ХРИСТИНА ХРИСТОВА - учител

2. ЗОРНИЦА КОЛЕВА - учител

 

КАЛИНКА ТАШЕВА

 

Среден

 

 

ЧЕТВЪРТА А група 

                  „МИКИ МАУС“

 

1.ДЕСИСЛАВА ГРОЗЕВА – старши учител /заместник на майчинство/

2.ЗЛАТИСТА КОЛЕВА – старши учител

 

 

БОЯНКА КИРЕВА

 

Среден

 

 

ВТОРА А група

„БАМСЕ“

 

1.МАРИЯ-МАГДАЛЕНА СТАНЕВА – учител /заместник на майчинство/

2. ВАЛЕНТИНА АНДРЕЙЧЕВА - учител

 

РАДКА ДИНЕВА

 

Югоизточен

 

 

ВТОРА  В група

„ЗВЕЗДИЧКА“

 

1.КРАСИМИРА АРНАУДОВА – старши учител

2.СВЕТЛАНА ПЕТКОВА - учител

 

АНТОНИЯ СТАНЧЕВА

 

Югоизточен

 

 

ТРЕТА В група

„ЗАЙО БАЙО“

 

1. НИНА БОЖИЛОВА – старши учител

2.ЙОНКА ЯНКОВА - учител

 

СЛАВКА СТОЯНОВА

 

Източен

 

 

ВТОРА Б група

 „СМЕХОРАНЧЕТА“

 

 

1. ДАНИЕЛА МИТЕВА - учител

2. БИЛЯНА ГЕНЧЕВА – учител

 

ЗЛАТКА СТОЯНОВА

 

Източен

 

 

ПЪРВА  Б група

„ПАТИЛАНЦИ“

 

1. ГЕРГАНА СТОЯНОВА - учител

2. СТИЛИАНА ИВАНОВА – учител /заместник на майчинство/

 

ДИНКА ЖЕЛЯЗКОВА

 

Източен

 

 

ПЪРВА В група

„ДЪГА“

 

1. ДЕСИСЛАВА ХАЙТОВА - учител

2. ДАРИНКА ДИМОВА – старши учител

 

СТЕФКА ГАГАЧЕВА

 

Източен

 

 

ВТОРА  Б група

„РАДОСТ“

 

1.      СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА – учител

2.      МИРОСЛАВА РУСЕВА - учител

 

ДИМИТРИЯ ГРУДЕВА

 

СМЯНА  „А“ УЧИТЕЛИ:

 1. Веселка Донкова
 2. Зорница Великова
 3. Ванина Стратиева
 4. Христина Христова
 5. Десислава Грозева
 6. Мария-Магдалена Станева
 7. Йонка Янкова
 8. Красимира Арнаудова
 9. Биляна Генчева
 10. Стилиана Иванова
 11. Мирослава Русева
 12. Десислава Хайтова

 

СМЯНА „Б“ УЧИТЕЛИ:

 1. Иванка Гаджева
 2. Нели Малакова
 3. Цветелина Ангелова
 4. Зорница Колева
 5. Златиста Колева
 6. Валентина Андрейчева
 7. Нина Божилова
 8. Светлана Петкова
 9. Даниела Митева
 10. Гергана Стоянова
 11. Силвия Георгиева
 12. Даринка Димова

 

Смените да се редуват всеки ден – един ден – първа смяна, един ден – втора смяна.

Учител по музика: Зорница Желязкова – първа смяна.

Коридорни:

Момка Митева – отговорник за почистване на Западен, Югозападен и Среден сектори, Конферентна зала;

Пенка Видева – отговорник за почистване на Източен, Югоизточен, Музикална зала, Методичен кабинет, Физкултурен салон

Здравка Куртева – отговорник за изпиране, гладене, подреждане на покривки, бельо, костюми, протектори и др., постоянен заместник на помощник-възпитатели.

Хигиенист - двор: Величка Никифорова

Огняр: Вельо Велев

Кухня:

Христина Златева – Гл. готвач,

Татяна Тинчева – пом. готвач,

Атанаска Коларова – работник кухня,

Тодорка Карачомакова – работник-кухня.

Администрация:

Зам. -директор с преподавателска норма – Павлина Момчева;

Зам. -директор АСД – Илиана Димова

Гл. счетоводител – Тина Иванова;

ЗАС – Живка Стоянова, 

Домакин – Таня Иванова,

Мед. сестра – Красимира Колева.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.